Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΟ ΕΝ ΧΩΝΑΙΣ ΘΑΥΜΑ (μεταγλωτισμένο για παιδιά)


Το "Εν Χώναις" (Κολασσαίς της Φρυγίας) θαύμα 
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ 
(εορτάζεται στις 6 Σεπτεμβρίου).