Κυριακή 2 Ιουνίου 2019

ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ…ΖΗΤΗΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ…

Ζήτησα από το θεό να μου δώσει δύναμη, 
κι Αυτός μου έδωσε δυσκολίες να τις ξεπερνώ. 

Του ζήτησα σοφία, 
κι Αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω.

Του ζήτησα οικονομική άνεση, 
κι Αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να δουλεύω.