Κυριακή 11 Ιουνίου 2017

Φτιάξτε κι εσείς την Ουράνια σας Οικογένεια!!!


Φτιάξτε κι εσείς την Ουράνια σας Οικογένεια!!!!!!

Αγαπήστε τον Θεό μας και την οικογένειά Του, την Παναγία μας, τους αγίους μας!!!!
Διαβάζετε τους βίους των αγίων... Να τους επικαλείστε καθημερινά... Αυτοί είναι οι κάτοικοι στο Βασίλειο του Θεού! Αυτούς πρέπει να μιμούμαστε αν θέλουμε κι εμείς να βρεθούμε κοντά στον Ουράνιο Πατέρα μας τον εν τοις Ουρανοίς. Να τους μιμούμαστε δηλαδή στον θεϊκό έρωτα που έτρεφαν, στην εμπιστοσύνη που είχαν στον Θεό, στην ταπείνωση, στην υπακοή, στην μαρτυρική διάθεση και στους αγώνες τους!!!!!!!!!!
Αξίζει μια μέρα να παραλάβουν την ψυχή μας τα άγια μας αδέλφια και να την παραδώσουν αυτοί στον Κύριο και όχι οι δαίμονες των παθών μας...
Ας τους γνωρίσουμε και ας τους αγαπήσουμε...
Οι άγιοι είναι τα αγαπημένα παιδιά της καρδιάς του Θεού μας!