Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ!ΓΕΝΗΘΗΤΩ ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΣΟΥ!

Το θέλημα Σου Κύριε, ας γίνει στη ζωή μου...
Να πάψουν οι δικές μου οι επιθυμίες να μπερδεύονται στο δικό Σου θεϊκό σχέδιό...
Εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι μου χρειάζεται!
Εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι είναι καλό για μένα!
Είσαι ο Πάνσοφος Δημιουργός μου!
Αυτός που όλα εν σοφία εποίησε!
Αυτός που τα απόκρυφα της σκέψης μας γνωρίζει!
Αυτός που θέλει την σωτηρία μας!
Αυτός που θέλει να κερδίσουμε μια θέση στην Ουράνια Βασιλεία Του!
Αυτός που αληθινά μας αγαπά!
Εσένα εμπιστεύομαι μόνο Κύριε!
Κατεύθυνε τα βήματά μου, σαν παιδί, στην αγκαλιά Σου!
Ας γίνει στη ζωή μου, το θέλημά Σου!