Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

ΜΙΑ ΘΕΟΣΤΑΛΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!!ΜΙΑ ΘΕΟΣΤΑΛΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ!!!

Το "Πάτερ ημών" λέγεται αλλιώς ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, γιατί αυτήν την προσευχή μας την δίδαξε να την λέμε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός!
Ας την λέμε όλοι μας καθημερινά... Όταν ξυπνάμε, πριν φάμε, πριν κοιμηθούμε, πριν ξεκινήσουμε μια εργασία,
όταν έχουμε έναν πειρασμό ή μια δοκιμασία και γενικά όποτε το νιώθουμε ανάγκη.
Ασπίδα προστασίας γίνεται σε όσους την λένε συνειδητά και με αγάπη!
Είναι πολύ όμορφη προσευχή και κρύβει μεγάλες αλήθειες, μέσα από τις διαλλεκτές λέξεις της!

Αν παρατηρήσετε ξεκινάει με τη λέξη Πατέρα μας "Πάτερ ημών", και όχι Θεέ μας ή κάποια άλλη προσωνυμία Του, γιατί έτσι οικεία θέλει να Του αναφερόμαστε. Είναι ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, "ο εν τοις Ουρανοίς" της Ουράνιας μας Οικογένειας, στη Βασιλεία των Ουρανών, ο οποίος θέλει να αγιάσουμε και να δοξάσουμε το όνομά Του αυτό,"αγιασθήτω το όνομά Σου", με το να ζούμε ως παιδιά δικά Του και να Τον ονομάζουμε Πατέρα μας!
Ο Ουράνιος λοιπόν Πατέρας μας, λαχταράει να γίνει Βασιλιάς σε όλων μας τις καρδιές και το ίδιο θέλει να λαχταρούμε κι εμείς και να Του λέμε: "Ελθέτω η Βασιλεία Σου."
Αυτό θα συμβεί όταν επιθυμούμε να γίνεται το θέλημά Του εδώ στη γη, όπως γίνεται και στον Ουρανό, από τους Αγγέλους Του! Να Του το λέμε τακτικά: "Γενηθήτω το θέλημά Σου ως εν Ουρανώ και επί της γης."
Τότε, σαν Πατέρας και Βασιλιάς θα μπορεί να βασιλέψει στις ζωές μας και επί γης και να φροντίζει για τα πάντα, ακόμα και για το καθημερινό φαγητό μας! Φτάνει να Του το ζητάμε απλά "Τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον", και να Τον εμπιστευόμαστε όπως ένα μικρό παιδί εμπιστεύεται τη μαμά και τον μπαμπά του. 
Από μας ζητάει να είμαστε ευσπλαχνικοί και όπως Εκείνος συγχωρεί όλους εμάς, όποτε μετανοούμε για τα λάθη μας και τολμάμε να Του ζητάμε άφεση λέγοντάς Του,"Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών", έτσι κι εμείς να είμαστε έτοιμοι να συγχωράμε πρώτοι τους συνανθρώπους μας "ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτες ημών".
Και, αν υπακούμε με απλότητα σε όσα ο Λόγος Του μας συμβουλεύει, τότε όποτε ζητάμε βοήθεια λέγοντας, "Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού", ο Ουράνιος Πατέρας μας θα μας γλυτώνει από πολλούς πειρασμούς και από πολλές επιθέσεις του πονηρού, με το θείο Του Έλεος!  

Αυτά κυρίως θέλει ο Θεός να έχουμε κατά νου όταν Του μιλάμε στην προσευχή μας!