Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο... (+ Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)


«Ο πόνος ταπεινώνει τον άνθρωπο και όσο αυτός ταπεινώνεται, τόσο πλησιάζει τον Θεό».

+Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος