Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (+ Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)«Τα μαθηματικά του Θεού είναι τελείως διαφορετικά από τα μαθηματικά των ανθρώπων. Για μας δύο και δύο ίσον τέσσερα. Για το Θεό δύο και δύο μπορεί να κάνουν πέντε ή δεκαπέντε ή οτιδήποτε άλλο».


(+ Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)