Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Εάν δεν υπήρχαν οι θλίψεις... (+ Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

«Εάν δεν υπήρχαν οι θλίψεις, δεν θα αναζητούσαμε τον Παράδεισο».
 
+Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος