Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ… Κι Εκείνος από απλούς μαθητές Του, θα σας κάνει Αποστόλους Του!

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ…
Κι Εκείνος από απλούς μαθητές Του, θα σας κάνει Αποστόλους Του!
Οι δώδεκα Απόστολοι, έγιναν Απόστολοι, όχι γιατί ήταν απλά μαθητές Του, όχι απλά γιατί Τον γνώριζαν, όχι απλά γιατί Τον αγάπησαν, όχι απλά γιατί άκουσαν την διδασκαλία Του… Αλλά, έγιναν Απόστολοι, όταν Εκείνος τους έστειλε από τον ουρανό το Πανάγιο Του Πνεύμα. Μέχρι τότε ήταν απλοί μαθητές Του. Την ώρα που έστειλε το Άγιο Του Πνεύμα, έγιναν οι Απόστολοί Του.
Και αυτό θέλει σήμερα να τονίσει σε όλους σας.

Δεν αρκεί να Τον ξέρετε, να Τον γνωρίζετε, πολλές φορές ακόμα και να Τον λατρεύετε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν Τον λατρεύουνε, απλά Τον ξέρουν, απλά Τον γνωρίζουν. Εκείνος θέλει να Του ζητήσετε, όσοι θέλετε να ενταχθείτε στο χορό, όχι των απλών μαθητών Του, αλλά των Αποστόλων Του, να σας στείλει το πανάγιό Του Πνεύμα. Εκείνος φωνάζει όλοι να γίνουν Απόστολοι αυτή την περίοδο, μια εποχή πριν τον Αντίχριστο.

Θέλει να Του ζητήσετε το Άγιο Του Πνεύμα, για να σας μετατρέψει από αδύνατους σε δυνατούς, από αγενείς σε ευγενείς, από χαμηλούς σε υψηλούς, από τα ταπεινά φρονούντες στα υψηλά φρονούντες, από ασήμαντους σε σημαντικούς, γιατί ο σατανάς αυτό προσπαθεί να κάνει. Θέλει να μας κάνει ασήμαντους, να μην είμαστε τίποτα. Γι’ αυτό και μας παιδεύει και μας ξευτιλίζει.

Εκείνος όμως θέλει να μας κάνει σημαντικά κρινολούλουδα της καρδιάς Του!

(απόσπασμα από κήρυγμα του π. Ελπιδίου Βαγιανάκη)
You might also like: