Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Πότε δίνει ο Θεός στον άνθρωπο τον Φύλακα Άγγελό του; Όλοι δέχονται Φύλακα Άγγελο; (Γέροντος Κλεόπα Ήλιε)


Πότε δίνει ο Θεός στον άνθρωπο τον Φύλακα Άγγελό του; Όλοι δέχονται Φύλακα Άγγελο;

- Πότε δίνει ο Θεός στον άνθρωπο τον φύλακα - Άγγελο του;

- Κατά την Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, ο φύλαξ άγγελος δίνεται στον άνθρωπο στο «Αγιο Βάπτισμά του».

Αυτό το γεγονός μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα από την 5η ευχή προς κατηχουμένους, όπου μεταξύ των άλλων, λέγει και αυτά: «Συνόδευέ τον στην ζωή του με φύλακα άγγελο για να τον λυτρώνει από κάθε παγίδα του εναντίου, από προσβολή του πονηρού, από δαίμονα μεσημβρινό και από κακές φαντασίες».

Εκτός από τον φύλακα άγγελο ο Θεός στέλνει στον άνθρωπο και άλλους αγγέλους στην ζωή του για να τον βοηθούν, να τον κατευθύνουν και να τον παρηγορούν στους πειρασμούς του, στις δοκιμασίες του εκ του πνευματικού πολέμου, τις οποίες περνάει ο άνθρωπος σ’ αυτόν τον κόσμο. Περί αυτών των θείων λόγων, ο Θείος Παύλος λέγει: ότι οι άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα προς διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» (Έβρ. 1,14). Με αυτό τον ορισμό ο Απόστολος Παύλος εξυψώνει τον λογισμό των υπηκόων και παρηγορεί πάρα πολύ τους χριστιανούς, διότι φανερώνει ότι ο Θεός έχει πολύ φροντίδα γι’ αυτούς, αφού τους αγγέλους, οι όποιοι υπερβαίνουν κατά πολύ τους ανθρώπους, τους διέταξε να υπηρετούν την σωτηρία των ανθρώπων.

Αλλά βλέπουμε ότι τόσο στον Παλαιό Νόμο, όσο και στον Νόμο της Χάριτος, οι άγγελοι αποστέλλοντο από τον Θεό να βοηθούν και να εξυπηρετούν τους έναρέτους ανθρώπους, όπως τον Λώτ, τον Αβραάμ, τον Ιακώβ, τον Μωϋσή, τον Βαλαάμ, τον Ιησού του Ναυή, τον Γεδεών, τον Μανασσή και άλλους, ενώ από την Καινή Διαθήκη τον Ιωσήφ, την Παρθένον Μαρία, τους Ποιμένας, την Μαρία Μαγδαληνή και άλλους. Με αυτές τις λίγες μαρτυρίες έδειξα ότι ο Πανάγαθος Θεός βάζει σε εμάς φύλακας αγγέλους, όχι μόνο στο Άγιο Βάπτισμα, αλλά σ’ όλη την ζωή μας, οι οποίοι βοηθούν τους δικαίους στην οδό της σωτηρίας, που Τον αγαπούν και πιστεύουν σ’ Αυτόν.

- Οι άπιστοι, οι ειδωλολάτρες και οι αιρετικοί δέχονται και αυτοί από τον Θεό φύλακα άγγελο;

– Μερικοί απ’ αυτούς επειδή δεν είναι βαπτισμένοι στο ‘Ονομα του Χριστού δεν λαμβάνουν φύλακας αγγέλους. Μα ούτε και πιστεύουν σε αγγέλους. Ενώ όσοι λέγουν μολαταύτα ότι πιστεύουν στον Θεό, αλλά είναι αιρετικοί, αυτοί καταθλίβουν και απομακρύνουν από κοντά τους τον άγγελο του Κυρίου, ο οποίος αγαπά την Αλήθεια μόνο της ορθοδόξου πίστεως, που στηρίζεται στον Χριστό και τούς Αποστόλους Του.

Όσον άφορα τους ειδωλολατρικούς λαούς, αυτοί μόλις έχουν από ένα φύλακα άγγελο, ως φύλακα των συνόρων ολοκλήρου της χώρας τους, κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, η οποία λέγει: «Έστησεν όρια εθνών κατά Αριθμόν αγγέλων Θεού» (Δευτ. 32,8). Αυτοί οι άγγελοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των αρχόντων μιας χώρας, οι οποίοι την κυβερνούν. Κατά παράδοση, υπάρχουν φύλακες άγγελοι για τα φρούρια, για τις πόλεις, τα χωριά, τα μοναστήρια και οπουδήποτε δοξάζεται το Όνομα του Θεού.

Του Γέροντος Κλεόπα Ήλιε (1912-1998)

Από το βιβλίο «Πνευματικοί Διάλογοι μέ τόν Ρουμάνο ήσυχαστή π. Κλεόπα» – Μοναχού Δαμασκηνού Γρηγοριάτη