Σάββατο 18 Απριλίου 2015

Χρισός Ανέστη! - Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

“Χριστός Ανέστη!” 
 Είναι ο αναστάσιμος χαιρετισμός που ανταλλάσσεται μεταξύ των πιστών για σαράντα ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου!
Απαντάμε με τον χαιρετισμό:
"Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!"