Κυριακή 21 Ιουλίου 2019

Ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο «Πιστεύω»;Ποιο γράμμα της αλφαβήτου δεν υπάρχει στο «Πιστεύω»;

Μέσα στο Σύμβολο της Πίστεώς μας, στο «Πιστεύω», εμπεριέχονται όλα τα γράμματα της αλφαβήτου. Εκτός από ένα…

Ποιο είναι αυτό; Το γράμμα "Ψ".

Γιατί σ' αυτά τα λόγια εμπεριέχεται όλη η αλήθεια της Ορθόδοξης Πίστεως μας, χωρίς να υπάρχει μέσα ...ούτε ένα Ψέμα (Ψ).