Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΛΑΣΙΟΥ +27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ


Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΛΑΣΙΟΥ 
+27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 Ο Γελάσιος (είναι γνωστός και ως Γεννάσιος) ήταν και στο όνομα και στη ζωή του γελάσιος. Προκαλούσε σε όλους το γέλιο και την ευθυμία με τα καμώματά του. Ήταν μίμος, δηλαδή κωμικός ηθοποιός. 
Μια φορά, ενώ ήταν καιρός διωγμού, είπαν στο Γελάσιο να περιπαίξει τους χριστιανούς, κάνοντας πως είναι κατηχούμενος. Αυτός έβαλε άσπρα ρούχα, μπήκε σε μια κολυμβήθρα κι έκαμνε πως βαπτίζεται. Και γελούσαν οι παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες.
Ενώ έριχνε νερά πάνω του έλεγε: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Γελάσιος εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν». 
Μόλις όμως το είπε τρεις φορές, απότομα σοβαρεύτηκε. Κάτι θαυμαστό συνέβη μέσα του. Άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και συνειδητοποίησε την αλήθεια.
«Τώρα είμαι Χριστιανός»! είπε μπροστά σε όλους.
Η καρδιά του ήταν φαίνεται αθώα και γι΄αυτό έγινε αμέσως δεκτική της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. 
Τόσο έντονα ένιωσε μάλιστα τη χάρη του Θεού να ενεργεί μέσα του, ώστε υποστήριξε αυτή του την εμπειρία  μέχρι το τέλος. 
Οι άρχοντες, μόλις είδαν πως ξαφνικά ο Γελάσιος σοβαρεύτηκε και ομολογούσε με θάρρος και γνήσια χαρά την πίστη του στον Ιησού Χριστό, στην αρχή παραξενεύτηκαν. Στη συνέχεια, όμως, θύμωσαν, γιατί ενώ πριν περίπαιζαν, βρέθηκαν τώρα να περιπαίζονται. Αφού, ενώ πριν ο Γελάσιος περίπαιζε το βάπτισμα των Χριστιανών, τώρα περίπαιζε την πλάνη των εθνικών. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα οργίστηκαν, που τον αποκεφάλισαν επί τόπου. 
Έτσι, πολύ σύντομα, ο πρώην μίμος και γελωτοποιός Γελάσιος έγινε ομολογητής, μάρτυρας του Χριστού και Άγιος της Εκκλησίας μας.
Η μνήμη του τιμάται στις 27 Φεβρουαρίου.