Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΤΑΥΡΟΣ - Μια ουράνια πανοπλία


ΣΤΑΥΡΟΣ - Μια ουράνια πανοπλία
 
Έλεγε ο στάρετς Ζαχαρίας ότι: 
"Κάθε φορά που κάνουμε σωστά τον Σταυρό μας, ο Θεός μας ντύνει με μια ουράνια πανοπλία".

Πώς ήταν οι σταυροφόροι που φορούσαν μια πανοπλία για να προστατευθούν από τα χτυπήματα των εχθρικών σπαθιών;

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει όταν εμείς κάνουμε σωστά τον Σταυρό μας και ζητάμε από τον Χριστό να μας προστατέψει με την δύναμη Του. Γίνεται αόρατη πανοπλία που μας προστατεύει από τις επιθέσεις του σατανά!