Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015

Όλα υπό το πρίσμα της αιωνιότητος... (+ Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)


«Όλα τα γεγονότα της ζωής μας πρέπει να τα βλέπουμε υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Τότε μπορούμε να διακρίνουμε τις πραγματικές τους διαστάσεις».

+Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος