Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ

Ο Βίος του Αγίου Μελετίου μέσα από τις παραστάσεις της Ιεράς Εικόνος του.

Ο Άγιος Μελέτιος ο εν Υψενή της Ρόδου.


Η Μνήμη του τιμάται την 12ην Φεβρουαρίου
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Η εύρεση ης ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Υψενής

 Η Παναγία του υποδεικνύει το τόπο που θα βρει τους αναγκαίους πόρους για να χτιστεί ο ναός

 Ο Άγιος προσφέρει στην Παναγία τον ναό Της

 Η θαυμαστή διάβαση του ποταμού

 Ο Άγιος εκδιώκει τα δαιμόνια

 Ο Μητροπολίτης καλεί σε απολογία τον Αγιο μετά την συκοφαντία