Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ


ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ

Ἀκύλας καὶ Πρίσκιλλα, οἱ Ἀπόστολοι ( 13 Φεβρουαρίου). Προστατεύουν τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς σκηνοποιούς.
Γοργονία ( 23 Φεβρουαρίου). Ὑπόδειγμα Χριστιανῆς ἀδελφῆς. Ἀδελφὴ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ κόρη τῆς Νόνας καὶ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ. Ὑπόδειγμα νοικοκυρᾶς, συζύγου, μητέρας, μορφωμένη καὶ πολὺ καλὴ Χριστιανή. Θεραπεύει ἀνθρώπους.

Ἐμμέλεια, Νόννα καὶ Ἀνθοῦσα, Μητέρες τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ( Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὑπαπαντή). Ὑπόδειγμα χριστιανῶν μητέρων.
Θεόδωρος ὁ Συκεώτης, Καρπὸς ἁμαρτωλῆς σχέσης ἑνὸς βασιλικοῦ ταχυδρόμου καὶ μιᾶς νεαρῆς κοπέλας, τῆς Μαρίας. Ὁ πατέρας του ἐγκατέλειψε τὴν μητέρα του καὶ ὁ Θεόδωρος μεγάλωσε σὰν νόθο. Εὐτυχῶς ἡ μητέρα του συνῆλθε, συνειδητοποίησε τὴν ἁμαρτία της, ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσή της καὶ ἀφιερώθηκε ἀποκλειστικὰ στὴ σωστὴ ἀνατροφὴ τοῦ μικροῦ Θεοδώρου. Ἀξιώθηκε νὰ δεῖ τὸν υἱὸ τῆς μεγάλο πνευματικὸ ἄνδρα, στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας. Δικαίως ὁ Ἅγιος θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὅτι προστατεύει τὶς ἐγκαταλελειμμένες μητέρες καὶ τὰ νόθα παιδιά.
Ἰωσὴφ ὁ Δίκαιος, ἐκτὸς ἀπὸ προστάτης τῶν ξυλουργῶν – ἐπιπλοποιῶν, προστατεύει καὶ τοὺς θετοὺς πατέρες καὶ τὰ υἱοθετημένα ἀγόρια, γι’ αὐτὸ πολλὲς σχολὲς καὶ ἱδρύματα ἔχουν τὸ ὄνομά του ( 18 Δεκεμβρίου).


Μάμας, ὁ Ἅγιος γεννήθηκε τὸ 260 μ.Χ. στὴ Παφλαγονία. Οἱ Χριστιανοὶ γονεῖς του πέθαναν στὴ φυλακή. Αὐτὸς εἶχε τὴν τύχη καὶ υἱοθετήθηκε ἀπὸ μία πλούσια Χριστιανή. Ἐπειδὴ ὁ Ἅγιος τὴ φώναζε συνέχεια «μάμα – μάμα», τὸν ὀνόμασε Μάμα. Μπορεῖ νὰ θεωρεῖται προστάτης τῶν υἱοθετημένων παιδιῶν ἀλλὰ καὶ τῶν θετῶν γονέων. Πολλὰ ἱδρύματα, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ὀρφανὰ παιδιά, ἔχουν τὸ ὄνομά του. Στὰ 15 χρόνια του ὁ Ἅγιος συνελήφθη γιὰ τὴν πίστη του καὶ μαρτύρησε περνώντας πολλὰ βασανιστήρια (νερό, θεριά, τρίαινα κ.λ.π.). Μᾶλλον πρόκειται γιὰ τὸν Παιδομάρτυρα ( 2 Σεπτεμβρίου).

Μακρίνα
, Ὑπόδειγμα χριστιανῆς ἀδελφῆς. Ἡ μεγάλη ἀδελφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ τοῦ Γρηγορίου Νύσσης. Ἀνατράφηκε Χριστιανικὰ ἀπὸ τὴν μητέρα της Ἐμμέλεια καὶ πρόσφερε τὸν καλύτερο ἑαυτό της στὴν οἰκογένεια, τὰ ἀδέλφια της καὶ τοὺς φτωχούς. Ἀργότερα μόνασε μαζὶ μὲ τὴν μητέρα της σὲ γυναικεία μονή, κοντὰ στὴν μονὴ ὅπου μόναζε καὶ ὁ ἀδελφός της Μ. Βασίλειος. ( 19 Ἰουλίου).

Στέφανος
, γιὰ στεφάνια γάμου. Πολλὲς φορὲς καὶ σὲ πολλὰ μέρη, οἱ ἐρωτευμένοι σκάλιζαν στὰ δοκάρια καὶ τοὺς τοίχους τῶν ναῶν τὰ ὀνόματά τους, γιὰ νὰ ἔχουν «καλὰ στέφανα». Οἱ παντρεμένοι τοῦ χάριζαν τὰ στεφάνια τους, γιὰ νὰ ἔχουν καλὸ γάμο. ( 27 Δεκεμβρίου).

Σάρα, Ἐλισάβετ
, γιὰ τὶς ἄτεκνες γυναῖκες καὶ ζευγάρια. Οἱ Ἁγίες ἦταν ἄτεκνες. Ὕστερα ἀπὸ πολλὲς παρακλήσεις, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ ὅλους τους φυσικοὺς νόμους, ἀξιώθηκαν τελικὰ νὰ συλλάβουν καὶ νὰ γεννήσουν «καρπούς» ἀφιερωμένους στὸ Θεό. Ἡ Σάρα γέννησε τὸν Ἰσαὰκ καὶ ἡ Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννη τὸν Βαπτιστή. ( Ἐλισάβετ 5 Σεπτεμβρίου καὶ 24 Ἰουνίου, ἡ δὲ Σάρα στὶς 18 Δεκεμβρίου).

Ἄννα ἡ Προφήτης
, Ἡ Ἄννα, μητέρα τοῦ Προφήτου Σαμουήλ, ἦταν Προφήτης καὶ ἡ ἴδια. Παντρεμένη μὲ τὸν Ἐλακανᾶ, δὲν μποροῦσε νὰ κάνει παιδιὰ καὶ ἐκεῖνος πῆρε δεύτερη γυναίκα, τὴ Φενάνα. Περιφρονημένη, ἡ Ἄννα παρακάλεσε τὸν Θεὸ νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν στειρότητα καὶ ἐκείνη θὰ τοῦ ἀφιέρωνε τὸ παιδὶ ποὺ θὰ ἀποκτοῦσε. Εἰσακούσθηκε καὶ ἀπέκτησε τὸν Σαμουὴλ καὶ ἄλλα ἕξι παιδιά! Ἐξ οὐ καὶ ἡ εὐχαριστία της: «Ἐστερεώθῃ ἡ καρδιά μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθῃ κέρας μου ἐν Θεῷ μου, ὅτι στείρα ἔτεκεν ἑπτὰ καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησε». Ἡ Ἄννα ἔχει ταυτιστεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα πρὸς τὰ ἄτεκνα ζευγάρια ( 9 Δεκεμβρίου).

Ἄννα
, ἡ μητέρα τῆς Θεοτόκου, Τὸ χέρι τῆς βρίσκεται στὴ Μονὴ Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι καὶ ἡ μητέρα τῆς Θεοτόκου, ποὺ ἄλλωστε ἦταν καὶ μεγάλης ἡλικίας, εἶχε πρόβλημα γονιμότητας καὶ τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἑορτάζεται καὶ ἡ σύλληψη τῆς Παναγίας, ποὺ ἔγινε μὲ ὑπέρβαση τῶν νόμων τῆς φύσης. Ἡ Ἄννα ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἐλπίδα πρὸς τὰ ἄτεκνα ζευγάρια. ( 25 Ἰουλίου).

Ζαχαρίας
, σύζυγος τῆς Ἐλισάβετ, μητέρας τοῦ Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ. Ὁ Ζαχαρίας ἦταν μεγαλόσχημος ἱερέας τοῦ Ὑψίστου. Εἶχε μάλιστα τὸ δικαίωμα νὰ μπαίνει στὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Ὅταν σὲ μεγάλη ἡλικία τοῦ ἀνακοινώθηκε ὅτι ἡ Ἐλισάβετ θὰ ἀποκτήσει υἱὸ καὶ πρέπει νὰ τὸν ὀνομάσει Ἰωάννη, δὲν τὸ πίστεψε. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μείνει ἄλαλος μέχρι τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ πρέπει νὰ δώσει τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ, ποὺ πράγματι γεννήθηκε. Αὐτὸς πῆρε μία πινακίδα καὶ ἔγραψε τὸ ὄνομα «Ἰωάννης» καὶ ἀμέσως λύθηκε ἡ γλώσσα του καὶ ἄνοιξαν τὰ αὐτιά του. Ὁ Ζαχαρίας καὶ ἡ Ἐλισάβετ μποροῦν νὰ θεωροῦνται προστάτες τῶν ἡλικιωμένων γονέων ἢ ὅλων αὐτῶν ποὺ εἶναι ἄτεκνοι καὶ παρακαλοῦν γιὰ ἕνα παιδί. Ὁ Ζαχαρίας φυσικὰ σχετίζεται καὶ μὲ τοὺς κωφαλάλους ( 24 Ἰουνίου).